آلاچیق

اگه حرفایی داری که تو دلت سنگینی میکنه بیا زیر آلاچیق آروم آروم بریزشون بیرون

خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست